Stop banken te investeren in klimaatnefaste technologie

Graag 2 minuutjes om te helpen onze banken een beetje bij te sturen:

De vzw Netwerk Vlaanderen voert campagne tegen onverantwoorde en schadelijke investeringen van banken en pleit voor duurzame investeringen die bijdragen aan een mens- en milieuvriendelijke samenleving.

Zij hebben met een aantal campagnes al resultaten geboekt door bvb. investeringen van onze banken in wapens, enz. bloot te leggen en sommige banken van houding te laten veranderen.

THE BIG ASK: klimaatclip vraagt klimaatwet! Act Now!

We hebben een sterke klimaatwet nodig, België is één van de slechtste leerlingen van de klas, en het blijft bij loze beloften en halfbakken maatregelen. In het Verenigd Koninkrijk is er ondertussen een klimaatwet gestemd. Help ons om dat ook hier voor elkaar te krijgen.

Belgische eID kaart onder Linux - laatste update 19/06/2010

Inleiding

Op dit ogenblik is reeds een heel groot deel van de Belgische bevolking in bezit van zijn eID kaart. Bovendien komen er ook meer en meer toepassingen beschikbaar die toelaten om ervan gebruik te maken. Laat ons eerst eens een klein overzicht geven van wat die eID kaart eigenlijk is en wat ermee kan worden gedaan.

Slim duurzaamheid stimuleren

Vandaag de dag beginnen meer en meer mensen de noodzaak in te zien om de factor duurzaamheid in het maatschappelijk en individueel handelen een hoog gewicht te geven. Dank zij ondermeer de hele problematiek rond de opwarming van de aarde die de laatste tijd veel in het nieuws komt, is dit onderwerp bespreekbaar geworden bij een zeer breed publiek. Het is duidelijk dat maatregelen meer dan ooit nodig zijn om duurzaamheid in de maatschappij als standaard gemeengoed te laten worden. Dit artikel beschrijft een manier waarop dit kan.

Open Source Software in politieke programma's

Conclusie

Laten we maar meteen met de deur in huis vallen met de conclusie, welke wordt ondersteund door de rest van dit artikel:
Vandaag zien we geen enkele belgische politieke partij die een duidelijk standpunt inneemt in het gebruik of de promotie van Open Source software. Dit is vreemd, omdat Open Source net heel wat opportuniteiten inhoudt, zowel voor de overheid als voor de gehele bevolking. Dat zou politieke partijen net moeten aanspreken. Misschien komt dit omdat de politieke partijen het onderwerp niet kennen? Heel wat burgers kennen het onderwerp niet, maar dat is juist een extra argument waarom politieke partijen dit op de agenda zouden moeten plaatsen. Dit is een opportuniteit om de burgers te tonen dat hun partij meer doet dan enkel recuperatie van bestaande en ten overvloede besproken ideeën.
Dit kan door Open Source standpunten aan het politieke programma toe te voegen.

Paperback version of Mandriva Linux 2007 ONE for home users

John Barron was so kind to do a big effort to create a print ready version of this article. He made it available via lulu.com in a colour as well as a black and white version. The PDF version can be downloaded for free from lulu.com, and the paperback comes at  €10.23 for colour and €4.60 for B&W version (excl. shipping costs). Maybe an idea as a present for someone you know?

New host

Due to problems with my free hosting account, I have moved my domain name to another hosting provider. As a result, my site had to be rebuild. To make sure that the old content is available I recovered some of it in the form of a static copy. This is mention in the respective page. As those pages are static, no dynamic behaviour (such as commenting) is possible on them.

Kind Regards,

Wim Coulier

Mandriva Linux 2007 ONE for home users Intro & table of contents

Article introduction

This article is a follow up on my earlier article on Mandriva Linux 2006 for home users. Basically it contains the same information but updated to Mandriva Linux 2007 ONE.
Syndicate content